Proszę wypełnić pola znajdujące się poniżej, pozwoli nam to uzupełnić dane dotyczące poszczególnych grobów (skorygowania danych osób pochowanych) i skontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia nieścisłości lub poinformowania Państwa o kończących się terminach nienaruszalności miejsc pochówku. W przypadku gdy nie mają Państwo żadnych uwag w okienku UWAGI proszę wpisać słowo BRAK. Jest to spowodowane uwarunkowaniami technicznymi i każde pole musi być wypełnione.

Jeśli Państwo wnieśli opłatę w ramach zbiórki na rozbudowę i modernizację cmentarza a nie opiekujecie się Państwo żadnym grobem, prosimy wpisać w polach Sektor, Rząd, Kwatera, Imię i Nazwisko osoby pochowanej, data śmierci słowo BRAK

Za wszelką okazaną życzliwość z Państwa strony składamy z góry serdeczne Bóg Zapłać.{easycalccheckplus}