LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Przed promocjami zarówno ministranckimi, jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.

Kto to jest ministrant?

Ministrant to sługa Chrystusa – już samo to jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego „ministrare”, co oznacza „służyć” Jezusowi przy ołtarzu. Głównym zadaniem ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii.

Kto to jest lektor?

Lektor to chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa.

Patronami ministrantów i lektorów są: św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans, św. Stanisław Kostka, św. Tarsycjusz i św. Jan Bosko.

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych. W tym celu wyznacza się dyżury służenia. W niedziele, tj. w dni upamiętniające zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we Mszy świętej jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina, aby „dni święte święcić”. Natomiast w dni powszednie jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie. Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba przy ołtarzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, ale – coraz świadomiej przeżywana – stała się zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze.

Opiekunem LSO jest ks. Proboszcz.

Służba liturgiczna http://parafiaklaj.pl/ Super User