KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Domowy Kościół zwany popularnie Oazą Rodzin jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w Ruchu Światło-Życie jako jeden z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę zwaną charyzmatem Domowego Kościoła (DK).
Założycielem ruchu był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), z którym ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009). Pierwsze rekolekcje odbyły się już w 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem, tam też zawierzono dzieło Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła.
Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa „Fos” (Światło), „Zoe” (Życie) wpisane w kształt krzyża wyrastającego z pomiędzy złączonych obrączek umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa też znaku ikony świętej Rodziny, a świętem patronalnym jest Niedziela świętej Rodziny.
Domowy Kościół, jako ruch rodzinny i służący rodzinom zwraca szczególną uwagę na małżeńską duchowość, czyli wspólne dążenie do świętości obojga małżonków. Umacnia relacje osobowe między mężczyzną a kobietą, które wciąż nie są wolne od zła i grzechu. Uczy małżonków i rodziców jak czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa, jak żyć Słowem Bożym, modlitwą, Eucharystią, jak nawzajem sobie służyć i siebie słuchać. Ruch zachęca do budowania jedności małżonków potrzebnej do dobrego wychowania w chrześcijańskim duchu dzieci. Duchowość ta jest realizowana poprzez przyjęcie przez małżonków elementów formacyjnych ruchu nazywanych zobowiązaniami darami. Małżonkowie spotykają się raz w miesiącu w małej grupie modlitewno-formacyjnej zwanej kręgiem rodzin. Każdy taki krąg to 4 do 7 par małżeńskich pragnących wzajemnie wspomagać się w poznawaniu i ukochaniu Boga i Ojca. Za pracę każdego kręgu odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

W naszej Parafii jest 1 Krąg Rodzin, który liczy pięć par małżeńskich. Rodziny wchodzące w skład kręgu uczą się tworzyć wspólnotę na wzór tej, którą stworzyli Apostołowie i Uczniowie Jezusa, kształtując w sobie świadomość, iż każdy z nas bez względu na wiek i wykształcenie jest Dzieckiem Bożym. 

Opiekunem kręgu jest ks. Proboszcz.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie jest ruchem otwartym na nowych członków. Pragniemy zaprosić rodziny naszej Parafii do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła.
Jeżeli:
– jesteście małżeństwem sakramentalnym;
– pragniecie pogłębiać Waszą wzajemną miłość i jedność małżeńską;
– odczuwacie potrzebę twórczego przeżywania Waszej miłości małżeńskiej w świetle wiary;
– pragniecie wychować dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości;
– słyszycie Chrystusowe zaproszenie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28), to wspólnota Domowego Kościoła jest miejscem dla Was! Czekamy, na Was z otwartym sercem! Warto wejść na tę drogą z Chrystusem, bo może okazać się ona dla Waszego małżeństwa i rodziny najcenniejszym darem od Boga.

Bliższych informacji na temat tego ruchu udzieli chętnie każdy kapłan z naszej Parafii lub którykolwiek z małżonków będących już w tej wspólnocie. Zapraszamy również na stronę diecezjalną DK: www.rdk.krakow.pl oraz stronę krajową: www.dk.oaza.org.pl

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie http://parafiaklaj.pl/ Super User