Dodatkowe informacje

Konto Parafii pw. św. Józefa Robotnika

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Oddział Kłaj
12 8619 0006 0050 0507 2943 0001